TKS

Select language

 • no_NO
 • en_GB

Search

Tks Mekaniske

TKS AS has sold the production right sof the Underhaug potoat planters for the Belgian Company AVR.

AVR wil continue the production and development, and also service and sales of parts for these machine.

TKS AS will assist you with spare parts and product information until further notice.

For more information, contact us or AVR. Seed www.avr.be   

Potato harvesters – TKS AS has discontinued production of potato harvesters, but will continue with support of wear parts of most models.

Please contact us for more information.

Silage trailer- UNDERHAUG AS has taken over the production and sales of spare parts of UN7000 Silage trailer
See www.underhaug.no  

Spare parts list and operator's manual
About the lists
The files are in pdf-format and published in A4 format. 
The size of the files vary from 2-10 MB.

 1 2   3
4   5   6

Spare parts list and operator´s manual
About the lists
The files are in pdf-format and published in A4 format. 
To open these files you need Adobe Reader. Free download at www.adobe.com.

The size of the files vary from 2-10 MB.

Round Bale Wrapper
Spare parts list  

6150 (PDF, 1MB)

Operator's manual 
6150 - 6100 - 6110
Engelsk flagg Norsk flagg
Turn table with fork

Potato planter
Spare parts list  
3000 - 3100 (PDF, 28MB)

2 and 4-rows Potato planter
Spare parts list 
3200 (PDF, 31MB)
Operator's manual 
Svensk flagg Nederlandsk flagg Tysk flagg Fransk flagg Dansk flagg


4-rows Potato planter
Spare parts list 
3300 (PDF, 19MB)

6-rows Potato planter
Spare parts list 
3744 (PDF, 2MB) 
Operator's manual 
Engelsk flagg Russisk språk 

4-rows Potato planter
Spare parts list 
3720 (PDF, 2MB)

2-rows Potato planter
Spare parts list 
3745-60-80 (PDF, 1MB)
Operator's manual 
Norsk flagg Engelsk flagg Fransk flagg
4-6-8 rows Potato planter
Spare parts list 
3742 (PDF, 1MB)
Operator's manual 
Norsk flagg Engelsk flagg Nederlandsk flagg Spansk flagg

4-rows Potato planter 3-point mounted

Potato harvesters 
Spare parts list     
1700 (PDF, 6MB)
1700 (PDF, 685KB)

Operator's manual 
Svensk flagg Finsk flagg Spansk flagg

1-rows Potato harvester, Superfaun 1701 - 1725
Spare parts list  
2200 (PDF, 7MB)
Operator's manual 
2200 > 2210-2222
Norsk flagg Engelsk flagg

2-rows Potato harvester, > 2210-2222
Spare parts list 
2400 (PDF, 10MB)
Operator's manual 
2400 > Model 2410, 2412, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2430
Norsk flagg Engelsk flagg

2-rows Potato harvester, > Model 2410, 2412, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2430
2600 Part 1 (PDF, 7MB)  Model 2607 - 2632 | side 1-87
2600 Part 2 (PDF, 7MB)  Model 2607 - 2632 | side 88-162
2600 Part 3 (PDF, 7MB)  Model 2607 - 2632 | side 163-2352600  1 > Modell 2607 - 2632
Operator's manual 
Norsk flagg Engelsk flagg Svensk flagg Nederlandsk flagg

2700 2-rows Potato harvester
Engelsk flagg

2-rows Potato harvester, > 2700
Spare parts list 
5300 (PDF, 42MB)
5300 (PDF, 26MB)

1-rows Potato harvester, > 5323 - 5334
Spare parts list 
5640 (PDF, 3MB)
5640 (PDF, 1MB)

Contact us:
Torlandsveien 3
N-4365 Nærbø 
Norway

E-post: post@tksmek.no

Bjørn Haugland  Marketing Manager: Bjørn Haugland
  bjornh@tksmek.no

  Mobile  : (+47) 90 05 74 29
  Dir. no.: (+47) 51 43 63 00

 • Tks Mekaniske

  Tks Mekaniske

  TKS Mekansike har avviklet produksjonen av potetmaskiner, men har fortsatt delesalg og support.
  TKS AS har solgt produktrettighetene til UNDERHAUG potetsettere til belgiske AVR.
  TKS vil fortsatt bistå med delesalg og diverse produktinformasjon inntil videre.

  AVR vil fortsette produksjon og produktutvikling, samt service og delesalg for disse maskinene.

  For mer info, kontakt oss eller AVR. Se www.avr.be

  Potethøstere - TKS har avviklet produksjonen av potethøstere, men har fortsatt support på det meste av slitedeler til de fleste modeller.

  Ta kontakt for mer informasjon.

  Avlesservogn - UNDERHAUG AS har overtatt produksjon og delesalg til UN7000 vogna. Se www.underhaug.no                                               
    1 2   3
  4   5   6

  Belgiske AVR har overtatt produksjonen av potetsettere.

  Delekataloger og Instruksjonsbøker

  Vi har lagt ut disse for de fleste av våre produkter, slik at våre forhandlere og kunder kan laste disse ned ved behov.
  Filene er elektroniske eller skannet inn i A4 format og lagt ut i pdf-format. Du må eventuelt laste ned Adobe Reader fra www.adobe.com dersom du ikke har programmet fra før.

  Listene er ikke søkbare i tekst, men godt egnet for utprint - helt eller delvis. Størrelsen på filene varierer fra 2 - 10 MB.

  Ballepakkere  
  Delekatalog  

  6150 (PDF, 1MB)

  Instruksjonsbok 
  6150 - 6100 - 6110
  Engelsk flagg Norsk flagg
  Filmkutter feilretting
  Norsk flagg
  Avlesservogn 8000
  Delekatalog 

  Norsk flagg
  Mont./Instruksjonsbok
  Norsk flagg

  Potetsettere
  Delekatalog   
  3000 - 3100 (PDF, 28MB)

  2 og 4-rads Potetsetter
  Delekatalog
  3200 (PDF, 31MB)
  Instruksjonsbok
  Svensk flagg Nederlandsk flagg Tysk flagg Fransk flagg Dansk flagg


  4-rads Potetsetter
  Delekatalog
  3300 (PDF, 19MB)

  6-rads Potetsetter
  Delekatalog
  3744 (PDF, 2MB) 
  Instruksjonsbok 
  Engelsk flagg Russisk språk 

  4-rads Potetsetter
  Delekatalog
  3720 (PDF, 2MB)

  2-rads Potetsetter
  Delekatalog
  3745-60-80 (PDF, 1MB)
  Instruksjonsbok
  Norsk flagg Engelsk flagg Fransk flagg
  4-6-8 rads Potetsetter
  Delekatalog
  3742 (PDF, 1MB)
  Instruksjonsbok
  Norsk flagg Engelsk flagg Nederlandsk flagg Spansk flagg

  4-rads Potetsetter Trepunkt montert

  Potethøstere  
  Delekatalog    
  1700 (PDF, 6MB)
  1700 (PDF, 685KB)

  Instruksjonsbok
  Svensk flagg  Finsk flagg  Spansk flagg

  1-rads Potethøster, Superfaun 1701 - 1725
  Delekatalog  
  2200 (PDF, 7MB)
  Instruksjonsbok
  2200 > 2210-2222
  Norsk flagg Engelsk flagg

  2-rads Potethøster, > 2210-2222
  Delekatalog  
  2400 (PDF, 10MB)
  Instruksjonsbok
  2400 > Model 2410, 2412, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2430
  Norsk flagg  Engelsk flagg

  2-rads Potethøster, > Model 2410, 2412, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2430
  2600 Del 1 (PDF, 7MB)  Modell 2607 - 2632 | side 1-87
  2600 Del 2 (PDF, 7MB)  Modell 2607 - 2632 | side 88-162
  2600 Del 3 (PDF, 7MB)  Modell 2607 - 2632 | side 163-2352600  1 > Modell 2607 - 2632
  Instruksjonsbok
  Norsk flagg Engelsk flagg Svensk flagg Nederlandsk flagg

  2700 2-rads Potethøster
  Engelsk flagg

  2-rads Potethøster, > 2700
  Delekatalog
  5300 (PDF, 42MB)
  5300 (PDF, 26MB)

  1-rads Potethøster, > 5323 - 5334
  Delekatalog
  5640 (PDF, 3MB)
  5640 (PDF, 1MB)

  Kontakt oss:
  Torlandsveien 3
  N-4365 Nærbø 
  Norway

  E-post: post@tksmek.no

  Bjørn Haugland  Markedsjef: Bjørn Haugland
    bjornh@tksmek.no

   Mobil  : (+47) 90 05 74 29
    Dir. nr.: (+47) 51 43 63 00

Recommendation sent!

Your friend has been mailed an recommendation about this article.

Switchboard:

Monday to Friday

From kl. 07.30 – 11.30 and
12.00 – 15.00