TKS

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB

Søk

Du er her:

APF Touch


Modellbeskrivelse og bruksområde

TKS APF touch - Appetittfôrvogn er konstruert for å tildele grovfôr til dyr langs en fôrgang. Maskinene leveres som skinnemonterte takvogner. Fremdriften programmeres gjennom menyvalg i datastyringen.
Fôringsrutinen som programmeres brukes som en beite-sekvens.
TKS anbefaler at vognen går hele tiden. Ladetider og kraftfôrtider overstyrer dette. Spisemønsteret en oppnår ved denne typen tildeling av fôr er gunstigere og mer lik dyrenes naturlige beiterytme. Resultatet er at grovfôropptaket øker.
 

Valg av størrelse vogn

Det er tatt utgangspunkt i båsfjøs med 1,2m bås og ungdyrbinger enden på 3,6m.
Disse anbefalinger er å se på som veiledende.
APF-240 inntil ca. 28m fôrbrett
APF-300 inntil ca. 35m fôrbrett
APF-400 inntil ca. 50m fôrbrett

APF Touch er en kraftig forbedret utgave av det velkjente APF-konseptet. Vogna har fått et avansert Touch-skjerm for enklere betjening. Designet på vogna er også kraftig forbedret med tanke på sikkerhet, funksjonalitet og vedlikehold.
Kombinasjonsløsningen bidrar til optimal fôring av dyra, bedre kvalitet på melka og lavere kraftfôrkostnader - automatisk.
Den eneste arbeidsinnsatsen er å fylle og rengjøre vogna.
 

Enkel betjening

   

Driftssikkerhet og fleksibilitet er høyt prioritert i det nyutviklede styresystemet. Vi benytter samme anerkjente type PLS’er som brukes i styringen av store industrimaskiner. Brukermenyen er selvforklarende for hvert steg og
svært enkel å betjene. APF Touch kan programmeres til flere ulike beiterytmer og kraftfôrtildelingen kan tilpasses hvert enkelt dyr. Vogna kan kjøres manuelt om nødvendig.

 • Batteridrift (24V) eller sterkstrøm 1-faset.
 • Automatisk, justerbart kollisjonsvern
 • Driftssikre løpekatter med 4-hjulstrekk, mykstart/stopp på framdrift
 • CE-godkjent PLS/datastyring
 • Individuell programmering
 • Telleenheten sørger for riktig posisjonering av vognen.
 • Meny for opptrapping/nedtrapping av kraftfôr
 • Mulighet for å fôre ut både "kraftfôrstreng" og punkttildeling
 • Stor og solid kraftfôrbeholder, integrert i konstruksjon. Volum 280 liter
 • Solid justerbar bunn i lakkert stål, utformet for bedre å samle fôrdryss.
 • Vognen kan fylles automatisk fra TKS Fylltømmer eller TKS CombiCutter
 • Alle kabler er skjulte for å hindre slitasje fra dyra
 • Egen menyfunksjon sikrer jevn fylling fra fôrnedslipp
 • Returnerer og fortsetter fôring på samme sted etter fylling eller kraftfôrtildeling
 • Kan kjøres på enkel eller dobbel skinnebane
 • Touch-modellen har enklere adkomst til vedlikeholdspunkter
   

Bedre fôropptak

Appetittfôring vil i de fleste tilfeller gi store besparelser i tidsforbruk og totaløkonomi. Det har mange APF brukere erfart.
Kyrne får et bedre tilpasset fôringsregime og grovfôret oppleves som friskere. Dyra eter mer og riktigere. Hyppigere tildeling av kraftfôr (4-8 ganger i døgnet) bidrar også til jevnere pH i vomma og dermed bedre ytelse.
 

Kostnadsbesparende

Økt appetitt på grovfôr reduserer kraftfôrbehovet. Med APF vil også kraftfôrutmålingen være svært nøyaktig for hvert individ. For en besetning på 15-20 melkekyr kan kostnadsbesparelser på kraftfôr utgjøre 10-20.000 kroner i året. Dette vil kunne variere fra tilfelle til tilfelle, men det er viktig at hver enkelt tilpasser et kjøre/bruksmønster som passer egen besetning og foringsrytme. Det er mange variabler som spiller inn for å få den mest optimale situasjonen i eget fjøs. En må også ta hensyn til sesongmessige variasjoner.
 

God sikkerhet

APF Touch er utformet slik at kua eter direkte fra vogna. Stående spiler som står på skrå innover i vogna reduserer faren for skade på dyr og reduserer forspill på gulvet. Vogna er utstyrt med sikkerhetsfunksjon som gjør at den returnerer dersom den møter motstand, f. eks. fra dyr som har kommet inn i midtgangen.
Nødstopp er montert på begge sider av vognen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Produkter

Sentralbord:

Mandag til Fredag

Fra kl. 07.30 – 11.30 og
12.00 – 15.00