TKS

Select language

  • no_NO
  • en_GB

Search

You are here:

F2 Kombi Fôrutlegger

Modellbeskrivelse og bruksområde

TKS F2 Kombi Fôrutlegger for kort/langt fôr og rundballer

TKS F2 Kombi Fôrutlegger hjulgående utgave leveres med enkel styring som standard. Kabeltrommel, festebrakett og kabel er ekstrautstyr.

Skinnegående utgave leveres komplett med 1 stk. motorløpekatt og 1 stk. skyveløpekatt. El.skap og førerplass er her plassert i samme ende som utmatingen. El. tilførsel besørges av kunde/elektriker.

TKS F2 Kombi Fôrutlegger er konstruert med tanke på riving og utfôring av alle typer grovfôr. F2 Kombi arbeider godt med rundballer, også av langt gras. Utmaterbeltet er plassert på motsatt side av førerplassen, slik unngås at utmatet materiale kommer i konflikt med driv-hjulet under utfôring. F2 Kombi kjøres fremover til enden av fôrbrettet, og utmating skjer samtidig med at maskinen rygges tilbake. På denne måten kan alle typer grovfôr rives og fordeles problemfritt.

TKS betyr fleksibilitet - utbygging fra stasjonær til hjul- eller skinnegående utgave er mulig.

TKS F2 Kombi Fôrutlegger kan leveres som:

  • Stasjonær
  • Hjulgående
  • Skinnemontert

   

Recommendation sent!

Your friend has been mailed an recommendation about this article.

Products

Switchboard:

Monday to Friday

From kl. 07.30 – 11.30 and
12.00 – 15.00