TKS

Select language

  • no_NO
  • en_GB

Search

You are here:

K2 EasyFeed

Modellbeskrivelse og bruksområde

K2 EasyFeed er konstruert og bygget for automatisk utfôring av silo, rundballer, firkantballer, og de fleste typer grovfôr, også frossen fôr.
Konsistensen og egenskaper på fôret vil påvirke funksjonen til maskinen, derfor er det viktig at hver bruker prøver seg frem, og finner best mulig kjøremønster ut fra egne forhold.
Visse typer fôr kan være vanskelige å fôre automatisk, og det kan i visse tilfeller være nødvendig å fôre dette manuelt.

K2 EasyFeed systemet må ses på som et system og ikke bare en enhet. Grunntanken er at det i nye og større husdyrbesetninger er så høyt fôrforbruk at det er behov for et system for både automatisk forsyning og utfôring. Systemet består av en K2 EasyFeed som beveger seg automatisk i forskjellige program der den utfører forskjellige ting, og en eller flere mellomlagringsenheter der K2 EasyFeed kan forsyne seg automatisk med fôr.

K2 EasyFeed kan installeres i de fleste driftsbygninger, og det finnes mange muligheter, dersom det er høyde, og bredde nok til at sikkerhet for dyr og mennesker er ivaretatt.
Vognen kan være utstyrt med forskjellige tilleggskomponenter, som for eksempel kraftfôrtank, bakluke, kost, sidedører, sideutmater etc.

Recommendation sent!

Your friend has been mailed an recommendation about this article.

Products

Switchboard:

Monday to Friday

From kl. 07.30 – 11.30 and
12.00 – 15.00