TKS

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB

Søk

Du er her:

APF

   

Modellbeskrivelse og bruksområde     

TKS appetittfôrvogn - APF er konstruert for å tildele grovfôr og krafttfôr til dyr langs en fôrgang. 
Vognen leveres som skinnemontert takvogn. Fôringsrutinen progammeres gjennom menyvalg i datastyringen. Fôringsrutinen som programmeres fungerer som en beiterytme - kalt sekvens i programmeringen.
Sekvensen legges inn i et tidsrom med start og stopp tid og maskinen vil gjenta sekvensen innenfor dette tidsrommet. Flere beitesekvenser kan legges opp og kjøres til ulike tider i døgnet.
Spisemønsteret man oppnår ved denne typen tildeling av fôr er gunstigere og mer lik dyrenes naturlige beiterytme. Dette gjør at man i mange tilfeller vil øke grovfôropptaket og redusere kraftforbehovet.
Ytelsen pr. ku vil også i mange tilfeller kunne økes.

Virkemåte

APF tildeler grovfôr og kraftfôr langs en skinnegang. Dette fungerer på den måten at vogna forflytter seg etter et individuelt og forhandsprogramert beitemønster (sekvens) på grovfôrkjøring slik at dyra spiser grovfôr etter appetitt. Kraftforkjøringen legges opp individuelt for hvert dyr og denne kjører på gitte tidspunkt pr døgn. Når kraftfôrsekvensen har kjørt sin rute, går vogna automatisk tilbake til grovfôrsekvens, og starter med å fôre ut der hvor den ble avbrutt.

Styring

Styringen er bygget opp ved hjelp av en PLS (Programmerbar Logisk Styring). Styringen får pulser fra giverne på pulshjulet (se kap.4.0), og bruker disse pulsene til å bestemme hvor vogna er og hva den skal gjøre.

Pulshjul

Pulshjulet har en metallplate formet som en stjerne. De to giverne får sine pulser fra metallplaten. Den ene giveren teller antall pulser og den andre registrerer hvilken retning vogna går. Styringen registrerer forsinkelser i pulsingen. Styringen teller antall pulser innenfor en gitt tid. Får styringen for få eller ingen pulser innen dette tidsrommet, stopper vogna og får utkobling (kollisjon). Dette kollisjonsnivået kan justeres manuelt etter behov.

0-stiller

0-stilleren er bryteren som er plassert på samme brakett som pulshjul. Funksjonen denne har er å 0-stille telleverket i styringen. Anslaget til 0-stiller bør stå inne på skinnebanen på et sted hvor vogna beveger seg ofte. Blir vogna justert utav sine posisjoner (ved f.eks.at en okse skyver vogna e.l.), vil vogna justere seg inn til sin riktige posisjon når den passerer anslaget til 0-stiller.

Mateskruer

Mateskruene mater ut kraftfor gjennom et rør og ut på forbrettet. Styringen får pulser fra givere som er plassert ved motorene. Giverne gir styringen 4 pulser pr. omdreining. Hvis skruen hindres i normal gange vil den stoppe. Skruene må kalibreres før vogna kjøres i gang.

Grovfôr

 • Styringen har mulighet for å legge inn totalt 4 sekvenser (beiterytmer). Hver sekvens kan ha totalt 10 kjøretider i døgnet.
 • Styringen har under hver sekvens en opplæringsfunksjon der en fysisk lærer vogna hvordan den skal kjøre på hver sekvens.
 • En kjører vogna til første stopp og legger inn hvor lenge vogna skal stå her og går så videre.
 • Det er mulighet for å kunne legge inn totalt 60 stopp (120 båser høyre/venstre).
 • En må definere parkeringsposisjon (hvor vogna parkerer mellom sekvensene).
 • En kan definere fylleposisjon, både fast og pendling.


Kraftfôr

 • Styringen har mulighet for programmering av 2 sekvenser. Hver sekvens kan ha totalt 8 kjøretider i døgnet. Angitt kraftfôrmengde pr. ku fordeles av styringen på angitte kjøretider i like deler.
 • I tilknytning til kraftforsekvens kan det legges ut kraftfor i streng (ved f.eks. ungdyr)
 • Opp/nedtrapping av kraftfôrmengde (legges inn på dato – maksimalt 30 dager).

 

Valg av størrelse vogn:
Det er tatt utgangspunkt i båsfjøs med 1,2m bås og ungdyrbinger i enden på 3,6m. Disse anbefalinger er å se på
som veiledende.
• APF-240: inntil ca. 28m fôrbrett (plass til 1 rundballe)
• APF-300: inntil ca. 35m fôrbrett (plass til 2 rundballer)
• APF-400: inntil ca. 50m fôrbrett (plass til 3 rundballer)

Båsfjøs med fôrbrett utover overgående anbefalinger dekkes med to vogner montert i tandem. Det samme
gjelder også for større løsdriftfjøs.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Produkter

Sentralbord:

Mandag til Fredag

Fra kl. 07.30 – 11.30 og
12.00 – 15.00