TKS

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB

Søk

Du er her:

FeedBelt

Modellbeskrivelse av FeedBelt

TKS FeedBelt er et av de nyeste produktene fra TKS for automatisk utfôring.
Investering i automatisk utfôring som FeedBelt kan spare tid og penger.

TKS FeedBelt er konstruert og bygget for å transportere ulike typer grovfôr og kraftfôr innover fôrgangen.
TKS FeedBelt er med sine unike løsninger enkel å tilpasse til de aller fleste fjøs, og det monteres over fôrbrettet slik at det ved hjelp av en skrape, fôrer ut enten til en side eller to sider. 
Fôret slippes ned i fôrgangen ved hjelp av en skrapevognen.
Skrapevognen blir drevet via en wire. Skrapen kan veksle fra høyre til venstre side, slik at fôret kan legges ned på begge sider av fôrgangen.
Skapet med betjeningsskjerm plasseres hensiktsmessig i rommet der fylling foregår.

En kan velge mellom manuell og automatisk styring. Ved bruk av manuell styring vil skrapen gå att og fram mellom to brytere, start og stopp skjer manuelt.
Ved bruk av automatisk styring kan en fôre ut på tid eller på vekt. Ved vektutfôring er det fyllekilden som står plassert på veie-celler.

            

Styring av FeedBelt

TKS har to typer styringer, her må en i hvert tilfelle vurdere hvordan og hva en skal fôre før en velger hva som passer best.

TKS FeedBelt har to typer styringer

        

FeedBelt Lite styring

Feedbelt Lite styring passer i fjøs der en skal fôre bare et fôrslag og ikke ønsker å ha mange dyregrupper.
FeedBelt Lite styring har en 2 linjers sort/hvit skjerm med funksjons taster. Den kan fôre ut på vekt eller tid og kan fôre opp til 10 grupper.
Starttider programmeres ut fra to tids sekvenser der en legger inn hvor lang pause hver gruppe skal ha til neste fôring.
En kan og velge å fôre manuelt til utvalgte grupper dersom en ser at noen skulle hatt mer fôr.
FeedBelt Lite kan styre 1 fyllekilde.

FeedBelt AUTO styring

Der det er ønskelig med flere fôrslag og mange forskjellige dyre grupper så må en investere i FeedBelt Auto styring. 
TKS FeedBelt Auto styring har en 7” touchs skjerm som gir en meget god oversikt over det forskjellige funksjonene.
Den kan fôre ut på vekt eller tid og kan fôre opp til 100 grupper. Hver gruppe kan ha individuell start tid 12 ganger i døgnet. Manuell fôring til ønsket gruppe og med ønsket mengde.

TKS FeedBelt Auto kan styres via PC/smarttelefon, dersom styringen er koplet opp til et nettverk.
TKS FeedBelt Auto kan styre 3 fyllekilder, 1 grovfôr, 1 kraftfôr og en valgfri kilde.

Fyllekilder

              

Ved bruk av TKS FeedBelt kan en velge mellom flere forskjellige fyllekilder. 

 • TKS kan tilby K2 CombiCutter eventuelt med Magasin R2 
 • TKS Fylltømmer, 
 • TKS FeedHopper fra 5-11M3 
 • TKS FeedMixer fra 5-45M3

Valg av fyllekilde bestemmes ut fra hva som skal fôres, og hvor mye som skal fôres.
Har en 2-3 rundballer bør en velge K2 CombiCutter med Magasin R2
 

TKS FeedBelt

 • Fôring til en eller to sider
 • Bandbredde 500mm
 • Utfôring både når skrapen går frem og tilbake
 • Slure beskyttelse både på wire og band
 • Utfôring på tid eller vekt
 • Kan fôre opp til 100 grupper
 • Portal avstand på opp til 6,0m
 • Portaler med forskjellig utforming
 • Kan brukes sammen med flere fyllekilder
 • Alle fyllekilder kan stå på vekt
 • Enkel montering
 • Lite vedlikehold
 • To typer styringer

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Produkter

Sentralbord:

Mandag til Fredag

Fra kl. 07.30 – 11.30 og
12.00 – 15.00